#Partnership
#Bizverse vui mừng thông báo đối tác chiến lược mới, sẽ đồng hành cùng dự án trên hành trình quan trọng sắp tới! Chào mừng đối tác OctoGamex (https://t.me/Octogamex_channel)  (https://t.me/sabaiecoverse)📣
OctoGamex là Nền tảng giao dịch Multi-chain NFT được xây dựng cho các tài sản in-game và trên Metaverse, kết nối người chơi, trò chơi và các guild trên toàn thế giới.
👉 Xem thông báo đối tác tại đây
 (https://t.me/Octogamex_channel/281)🎉 Cùng Bizverse đón chờ sự hợp tác với các đối tác OctoGamex trong thời gian sắp tới nhé. 🚀